Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)


Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zvané „GDPR“).V souladu s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali, že:

  • Přihlášením do kurzů, soutěže a dalších aktivit spolku souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých osobních údajů pro nezbytně nutné účely vzájemné spolupráce, přičemž spolek působí v roli správce osobních údajů (není v postavení zpracovatele) a sám organizuje a určuje účel, způsob, prostředky zpracování osobních údajů a jejich uchování,
  • osobní údaje budou zpracovány za účelem prezentace a plnění závazků v souvislosti s poskytováním služeb či plněním z titulu smluvního vztahu spolku a bez souhasu poskytovatele nebudou využity k žádným jiným (například marketingovým) účelům,
  • osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu, pro který byly osobní údaje získány (z důvodů možného vzniku budoucího občanského práva, dále z důvodu zákonného požadavku na archivaci s daňovými doklady.)
  • osobní údaje budou zpracovány s přihlédnutím na jejich důvěrný charakter se zabezpečením odpovídající daným rizikům podle požadavků předpisů na ochranu osobních údajů,
  • osobní údaje nebudou poskytnuty dalším třetím či nepovolaným osobám