Soutěž o nejzajímavější model roku 2023 splňující podmínky "Slow Fashion" pro mladé tvůrce do 18 let

Základní informace:

Téma soutěže: Vytvořit nejzajímavější model splňující podmínky „Slow fashion“.

 • Slow fashion (neboli Pomalá móda). Ta dává důraz na kvalitu, tradici, řemeslnou dovednost, udržitelnost, opětovné používání či recyklaci. Slow fashion vybízí k minimalismu, respektu k přírodě i lidským právům. Filosofie Slow fashion je založena na tom, aby oblečení vydrželo co nejdéle a nezatěžovalo planetu odpadem, což znamená, že podporuje i nákup již použitého tak zvaného vintage oblečení.

Začátek soutěže: 1.2.2023 – konec soutěže 15.12.2023

I. cena ŠICÍ STROJ,
II. cena Jednodenní kurz pro mladé tvůrce do 18 let
III. cena Balíček šití

Hlavní cena:

Průběh a realizace soutěže:

1) Do soutěže se mohou přihlásit všichni tvůrci do 18 let, kteří se v minulých letech zúčastnili nebo v roce 2023 zúčastní jakéhokoliv kurzu nebo konzultace našeho spolku SALI CB a zašlou fotografie vytvořeného modelu do 20.11.2023 do soutěže o nejzajímavější model roku 2023 splňující podmínky slow fashion

2) Přihlášení provede soutěžící přímo mailem: [email protected].

3) Podmínkou zařazení do soutěže je vytvořit alespoň jeden model splňující podmínky slow fashion. To znamená tvorba modelů ze starších modelů, kvalitnějších materiálů s dlouhou trvanlivostí i zbytků látek. Účastník, který splní podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto pravidlech, je automaticky zařazen do soutěže.

4) Začátek soutěže je od 1.2.2023, konečný termín odevzdání modelů do soutěže je 20.11.2023. Odevzdání modelů do soutěže bude provedeno zasláním fotografií na mail: [email protected] nebo přímým předáním fotodokumentace na adresu spolku SALI CB v Plachého ulici 22 v Českých Budějovicích. Fotky modelů musí být nafoceny alespoň 1x zepředu, zezadu a z boku, U přešívaných modelů je potřeba zaslat fotky jak původního, tak přešitého modelu. Fotky budou vloženy na www.salicb.cz a označeny číslem soutěžícího.

5) Vyhodnocení soutěže provede odborná komise do 30.11.2023 ve složení:

 • Libuše Sabáčková – předseda spolku
 • Tereza Sabáčková – módní návrhářka
 • Ludmila Maliňáková – lektorka

6) Do 15.12.2023 bude provedeno slavnostní vyhlášení vítěze soutěže a následné předání cen.

Vítězkou soutěže a výherkyní šicího stroje
v roce 2023 se stala

ANEŽKA FANTOVÁ

Šicí stroj předala módní návrhářka Tereza Sabáčková

II. místo a jednodenní kurz návrhářství získala
Tereza Šestáková

III. místo a balíček šití získala
Adéla Matoušková

Myšlenka soutěže:

Naučit děti a mladé lidi přemýšlet nad nesmyslností nadbytečného konzumu „Fast fashion“ (neboli Rychlé módy). Je to velmi levná a lehce dostupná móda, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců. Navíc zneužívá dětské pracovní síly. Skutečnost, že textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem naší planety a pracuje pro něj na naší planetě často v nelidských podmínkách více než sto milionů dětí mladších 15 let. Zapojením do soutěže se děti naučí nejen kreativitě a tvořivosti, ale budou si i více cenit vlastní práce i modelu a automaticky se tak zapojí do směru „Slow fashion .

V textilních manufakturách v bangladéšské Dháce pracují v nebezpečných podmínkách tisíce dětí, které tráví dennodenně dlouhé a úmorné hodiny sešíváním kusů nejmódnějšího oblečení a
přišíváním štítků našich nejoblíbenějších značek.                                  

Oblečení jako ekologická hrozba. Jihoamerická poušť se mění v obří skládku neprodaného textilu. Podle dokumentů iniciativy Fashion Revolution vyprodukuje módní průmysl ročně až 92 milionů tun odpadu a jen 20 % celkového množství se celosvětově recykluje nebo znovu použije.

Fotky ze soutěže

Podrobné podmínky soutěže:

I. Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je spolek SALI CB, z.s. Plachého 299/22, 37001 České Budějovice, IČO: 04851439, DIČ: není plátce DPH, (dále jen „Pořadatel“).
 2. Soutěž je zápolení více účastníků soutěže, kteří splňují níže uvedená pravidla soutěže (dále jako „Soutěž“).
 3. Výhrou je: I.cena šicí stroj, II.cena jednodenní kurz, III. cena balíček šití.
 4. Soutěž je realizována v termínu od 1.2.2023 do 15.12.2023 (dále jen „Doba konání“).
 5. Soutěžícím je každá fyzická osoba mladší 18 let, která se v minulých letech zúčastnila nebo v roce 2023 zúčastní jakéhokoliv kurzu nebo konzultace spolku SALI CB. (dále jen „Soutěžící“).

II. Základní podmínky soutěže

 1. Účastník, který se přihlásí do soutěže, zároveň vyslovuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito soutěžními podmínkami seznámil.

 2. Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:
  – Nesplní podmínky Soutěže uvedené v pravidlech soutěže.
  – Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží.
  – Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a jim blízkých.

 3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu jakýchkoli nákladů, škody, či ušlého zisku, které by mu mohly vzniknout vyloučením ze Soutěže.

III. Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů Účastníka je Pořadatel. Kontakt na Pořadatele je uveden na www.salicb.cz
 2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v soutěži a s tím související činnosti. Pří zveřejňování výherce bude uvedeno pouze jméno, příjmení.
 3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Pořadatele na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponoval, neboť každý Účastník se Soutěže účastní dobrovolně na základě svého výslovného souhlasu se zařazením do Soutěže. Zařazením do soutěže zároveň Účastník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely Soutěže.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických
  zpráv.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Soutěže Pravidla soutěže změnit či doplnit.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zjištění podvodného jednání, či jakéhokoli jiného nevhodného jednání Účastníka vyřadit Účastníka ze soutěže.
 5. Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s účastí v soutěži.
 6. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.2.2023, přičemž každý Účastník svým zařazením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.
 7. Veškerá pravidla, která nejsou upravena v tomto soutěžním řádu, se řídí právním řádem
  České republiky.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice