"Můj vlastnoručně zhotovený model" - Soutěž o šicí stroj (1.4.2024 - 30.6.2025)

Základní informace:

 • Termín soutěže: 1.4.2024 – 30.6.2025
 • Téma soutěže: Zhotovit vlastnoručně navržený a ušitý, pletený nebo háčkovaný model.
 • I. cena: ŠICÍ STROJ

Myšlenka soutěže

Podpořit nejen mladé kreativní tvůrce zajímající se o módu, ale i děti, kterým terapie ručních prací pomůže k překonání vlastních problémů. Vědecké práce posledních let ukazují, jak pozitivně pomáhají ruční práce na psychiku dítěte zvláště pak pletení a
háčkování.

Z odborných článků na téma „jaký vliv mají ruční práce na vývoj dětí“:

 1. Zlepšují koncentraci: Ruční práce, zvláště pletení a háčkování je ideální pro děti, které jsou hyperaktivní. Pomáhá jim, aby se soustředily na jednu hmatatelnou věc a přemístily tak
  pozornost na přítomný okamžik. Tím se zlepšuje soustředěnost, trénuje mysl a kognitivní funkce.
 2. Pletení je dynamická aktivita: Mozek musí přemýšlet a vizualizovat, aby vytvořil finální produkt. Tímto způsobem stimuluje motoriku.
 3. Uvolňuje dopamin: Ten stimuluje v mozku centrum odměn a vznik euforie.
 4. Zmírňuje stres: Šití, pletení nebo háčkování umožní soustředit se na úkol, který je před vámi a uvolní stres.
 5. Pomáhá při digitální detoxikaci: Šití a pletení je jednoduchý a cenově dostupný způsob, jak se oddělit od moderní technologie a aspoň na chvíli myslet na něco jiného.

Fotky ze soutěže

Podrobné podmínky soutěže:

 1. Do soutěže se mohou přihlásit všichni tvůrci do 18 let, kteří se v minulých letech i v termínu soutěže zúčastnili jakéhokoliv kurzu nebo konzultace spolku SALI CB a zašlou v průběhu soutěže fotografie vytvořeného soutěžního modelu nejpozději však do 30.4.2025.
 2. Přihlášení provede soutěžící přímo mailem: [email protected].
 3. Podmínkou zařazení do soutěže je vytvořit alespoň jeden model splňující podmínky soutěže.
 4. Začátek soutěže je od 1.4.2024, konečný termín odevzdání modelů do soutěže je 30.4.2025. Odevzdání modelů do soutěže bude provedeno zasláním fotografií na mail: [email protected] nebo přímým předáním fotodokumentace na adresu spolku SALI CB v Plachého ulici 22 v Českých Budějovicích. Fotky modelů musí být nafoceny alespoň 1x zepředu, zezadu a z boku. Fotky budou vloženy na www.salicb.cz a označeny číslem
  soutěžícího.
 5. Vyhodnocení soutěže provede odborná komise do 30.5.2025 ve složení:
  • Libuše Sabáčková – předseda spolku
  • Tereza Sabáčková – módní návrhářka
  • Ludmila Maliňáková – lektorka
 6. Do 30.6.2025 bude provedeno slavnostní vyhlášení vítěze soutěže a předání I. ceny ŠICÍHO STROJE.

I. Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je spolek SALI CB, z.s. Plachého 299/22, 37001 České Budějovice, IČO: 04851439, DIČ: není plátce DPH, (dále jen „Pořadatel“).
 2. Soutěž je zápolení více účastníků soutěže, kteří splňují níže uvedená pravidla soutěže (dále jako „Soutěž“).
 3. Výhrou je: I.cena šicí stroj
 4. Soutěž je realizována v termínu od 1.4.2024 do 30.6.2025 (dále jen „Doba konání“).
 5. Soutěžícím je každá fyzická osoba mladší 18 let, která se v minulých letech nebo v době konání soutěže zúčastnila jakéhokoliv kurzu nebo konzultace spolku SALI CB. (dále jen „Soutěžící“).

II. Základní podmínky soutěže

 1. Účastník, který se přihlásí do soutěže, zároveň vyslovuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito soutěžními podmínkami seznámil.
 2. Ze soutěže budou vyloučeni ti, kteří:
  • Nesplní podmínky Soutěže uvedené v pravidlech soutěže.
  • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží.
  • Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a jim blízkých
 3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu jakýchkoli nákladů, škody, či ušlého zisku, které by mu mohly vzniknout vyloučením ze Soutěže.

III. Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů Účastníka je Pořadatel. Kontakt na Pořadatele je uveden na www.salicb.cz
 2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v soutěži a s tím související činnosti. Pří zveřejňování výherce bude uvedeno pouze jméno, příjmení.
 3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Pořadatele na tom, aby osobními údaji

Účastníka za výše uvedenými účely disponoval, neboť každý Účastník se Soutěže účastní dobrovolně na základě svého výslovného souhlasu se zařazením do Soutěže. Zařazením do soutěže zároveň Účastník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely Soutěže.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Soutěže Pravidla soutěže změnit či doplnit.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zjištění podvodného jednání, či jakéhokoli jiného nevhodného jednání Účastníka vyřadit Účastníka ze soutěže.
 5. Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s účastí v soutěži.
 6. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.4.2024, přičemž každý Účastník svým přihlášením a zařazením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.
 7. Veškerá pravidla, která nejsou upravena v tomto soutěžním řádu, se řídí právním řádem České republiky.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice