Video z přehlídky Město lidem/ lidé městu Č. Budějovice